دکمه موبایل منو

دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار97/7/16

دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار97/7/16 مدیرکل کمیته امدادگیلان درسفر به بخش خشکبیجار ضمن حضور در جلسه شورای زکات با مددجویان یکی از روستاهای محروم این بخش دیدار کرد. عکاس: تولمی
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار 97/7/16 10
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار 97/7/16 9
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار 97/7/16 8
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار 97/7/16 7
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار 97/7/16 5
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار 97/7/16 4
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار 97/7/16 2
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش خشکبیجار 97/7/16 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.