دکمه موبایل منو

دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ 97/7/23

دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ 97/7/23 مدیرکل کمیته امدادگیلان در سفر به بخش گوراب زرمیخ در جلسه شورای زکات شرکت و با مددجویان هم دیدار و گفتگو کرد. عکاس: تولمی
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 12
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 11
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 10
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 9
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 8
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 7
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 6
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 5
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 4
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش گوراب زرمیخ  97/7/23 3
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.