دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/30

دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/30 تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ مدیرکل کمیته امداد گیلان طی سفر به بخش سنگر در جلسه شورای زکات شرکت و با مددجویان روستای محروم سراوان دیدار کرد . عکاس: تولمی
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 11
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 10
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 7
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 6
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 5
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 4
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 3
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 2
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 1
دیدار مدیرکل کمیته امداد گیلان با مددجویان بخش سنگر97/7/23 8
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.