مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23

مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷ مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید کمیته امداد گیلان با حضور قائم مقام کمیته امداد آقای برقعی در رشت برگزار شد . عکاس: آقای تولمی
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 14
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 13
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 12
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 11
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 10
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 9
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 8
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 7
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 6
مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امدادگیلان97/8/23 5
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.