دکمه موبایل منو

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 همایش تجلیل ازحامیان طرح اکرام وایتام شهرستان دشتی باحضور معاونین ومسئولین شهرستان درکانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) برگزارگردید.97/10/13 عکاس: محمد فلاحت زاده
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 7
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 6
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 11
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 10
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 9
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 5
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 4
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 3
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 2
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.