دکمه موبایل منو

مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب‌بافان 97/10/16

مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب‌بافان 97/10/16 فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد البرز با دریافت تسهیلات اشتغال این نهاد و راه اندازی کارگاه تولیدی جوراب ضمن خودکفایی برای 5 نفر کارآفرینی کرد عکاس: سید امیرمحمد سیدمیرزایی
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  8
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  7
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  6
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  5
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  1
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  4
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  2

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.