برگزاری جشن نیکوکاری درگیلان 16و18 اسفندماه

برگزاری جشن نیکوکاری درگیلان 16و18 اسفندماه جشن نیکوکاری در تاریخ های 16 اسفند در میادین اصلی شهرها و 18 اسفندماه در مدارس سطح گیلان برگزار شد . عکاس: آقای تولمی
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 12
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 11
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 10
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 9
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 8
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 7
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 6
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 5
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 4
برگزاری جشن عاطفه ها درگیلان 16و18 اسفندماه 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.