اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19

اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 تاریخ: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ مراسم اطعام 102 نفر از ایتام تحت حمایت گیلان با حضور استاندار در رشت برگزارشد. عکاس: آقای تهرانی
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 14
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 13
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 12
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 11
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 10
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 9
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 8
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 7
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 6
اطعام ایتام باحضور استاندارگیلان98/2/19 5
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.