ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22

ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت با هدف اکرام ایتام و فرزندان محسنین روزه خود را در کنار حدود 300نفر از ایتام و فرزندان محسنین افطار کرد. عکاس: آقای تهرانی
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 13
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 12
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 11
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 10
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 9
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 8
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 7
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 6
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 5
ضیافت افطاری نماینده ولی فقیه درگیلان باایتام98/2/22 4
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.