برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8

برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 تاریخ: ۹ شهریور ۱۳۹۸ مرحله اول جشن عاطفه ها با حضور استاندارگیلان وفرماندار رشت و جمعی از مسئولان کمیته امداد استان برگزار شد. عکاس: آقای تولمی
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 17
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 15
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 14
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 13
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 12
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 11
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 10
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 9
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 8
برگزاری مرحله اول جشن عاطفه هادرگیلان98/6/8 7
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.