دکمه موبایل منو

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14

سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور برای حضور در همایش سراسری زکات به استان خراسان شمالی سفر کرد. عکاس:
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 2
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 3
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 4
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 5
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 6
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 7
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 8
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 9
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 10
سفر آیت الله تقوی،رئیس شورای عالی زکات کشور به استان خراسان شمالی-98/07/14 11
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.