دکمه موبایل منو

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 13

بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 13 خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش در قالب اردوی جهادی کمیته امداد استان سمنان علاوه بر بازدید از طرح های اشتغال مددجویان این نهاد از وضعیت خدمت رسانی معیشتی، درمانی و فرهنگی و سایر سرفصل ها آگاهی یافتند. عکاس: امیرحسین کاشی منش
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 4
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 8
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 6
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 16
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 14
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 15
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 13
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 12
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 11
بازدید میدانی خبرنگاران استان سمنان از منطقه کالپوش-98/7/18 7
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.