آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15

آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 پویش اکرام ایتام و محسنین با مشارکت کمیته امداد، فرمانداری‌ها، آموزش‌وپرورش و دانشگاه علوم پزشکی در همدان آغاز شد. عکاس: مونسیان
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 3
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 1
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 4
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 5
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 6
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 10
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 7
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 8
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 9
آغاز پویش اکرام‌ایتام و محسنین در همدان _ 1398/10/15 11
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.