سفرمدیرکل تأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18

سفرمدیرکل تأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18 "احمد رضا دالوند"؛ مدیرکل تأمین مسکن و امورمهندسی ساختمان کمیته امدادامام خمینی(ره) طی سفر دو روزه به خراسان جنوبی از روند احداث مسکن مددجویان در مناطق محروم شهرهای مود، دهک، شوسف، درح و خوسف بازدید و در گردهمایی مدیران ستادی و اجرایی شرکت کرد. عکاس: جمشید سورگی
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
سفرمدیرکل تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امدادامام(ره) به استان-98/10/18
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.