امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22 کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر تفاهم‌نامه همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استان در تاریخ 1398/10/22 و در راستای ترویج فرهنگ اقامه نماز نیز تفاهم‌نامه همکاری با ستاد اقامه نماز استان در تاریخ 1398/09/25 امضا کرد. عکاس: سپیده شفیعی نژاد
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22 8
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22 7
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22 5
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22 4
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22 3
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22 2
امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد در زمینه گسترش فرهنگ و هنر1398/10/22 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.