گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26

گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۸ بزرگ‌ترین فروشگاه صنایع‌دستی شهر عشق و عرفان، بسطام باهمت زوج خوش‌ذوق بسطامی و آورده خودشان، حمایت کمیته امداد و صندوق کارآفرینی امید به روی گردشگران داخلی و خارجی در مسیر جاده ابریشم گشوده شد. عکاس: امیرحسین کاشی منش
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 15
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 14
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 13
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 12
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 11
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 10
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 7
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 5
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 3
گشایش نخستین فروشگاه صنایع‌دستی در شهر عشق و عرفان توسط زوج کارآفرین بسطامی-98/10/26 2
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.