برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28

برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸ برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور دستگاه های عضو با هدف کیفیت بخشی به خدمات برگزار شد. عکاس: وجیهه رشیدی
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 11
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 10
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 9
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 8
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 7
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 6
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 5
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 4
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 3
برگزاری اولین کارگروه همیاری و خدمات رسانی دهه فجر انقلاب اسلامی-98/10/28 1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.