جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان -98/11/3

جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان -98/11/3 تاریخ: ۳ بهمن ۱۳۹۸ جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان و تبیین اهداف نقشه استراتژیک با حضوردکتر مسعودیان راد مدیر کل کمیته امداد استان، معاون فرهنگی استان و کارشناسان فرهنگی برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  10
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  9
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  8
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  7
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  6
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  5
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  4
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  3
جلسه بررسی عملکرد ۱۰ ماهه معاونت فرهنگی استان سمنان  1
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.