ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان98/11/19

ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان98/11/19 تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ بالغ بر 2 میلیارد تومان کمک های مردم نیکوکار اصفهان تا کنون توسط کمیته امداد استان جمع آوری و در قالب 12 محموله به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان ارسال شده است. 98/11/19 عکاس: کریمیان- عباسی
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  6
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  5
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  4
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  3
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  1
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  2
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  7
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  8
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  9
ارسال کمک های مردمی جمع آوری شده توسط کمیته امداد استان اصفهان به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان  10
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.