رسیدگی به مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28

رسیدگی به مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ خدمت رسانی امدادگران کمیته های امداد شهرستان ها به برخی از مددجویان آسیب دیده در برف اخیر گیلان عکاس:
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 34
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 33
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 32
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 31
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 30
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 29
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 28
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 27
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 26
خدمت رسانی به برخی مددجویان آسیب دیده دربرف98/11/28 25
صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.