تهیه بیش 141هزار پرس غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان 99/02/27

تهیه بیش 141هزار پرس غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان 99/02/27 تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ عکاس: حسن تکاور
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
تهیه بیش 141هزار بسته غذای گرم در طرح اطعام مهدوی کمیته امداد لرستان
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.