مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی /99/2/28

مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند ایلامی /99/2/28 تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ کارکنان و نیکوکاران اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام با همکاری مرکز نیکوکاری جامعه ورزشی ایلام تعداد 1800 پرس غذا تهیه و بین مددجویان و نیازمندان شهرستان ایلام توزیع کردند. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 10
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 9
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 8
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 7
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 6
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 5
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 4
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 3
مشارکت جامعه ورزشی ایلام در اطعام 1800 نیازمند  ایلامی 2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.