ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

عباس اهرابی

مدیر کل
رسانه جدید

سیدمجتبی جلالی پور

قائم مقام
  • 013-33365921
رسانه جدید

عباس فلاحتی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 013-33210671

غنی منتظری

معاون اداری و مالی
  • 013-33210671
رسانه جدید

حبیب اله رضادوست

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 013-33210671
رسانه جدید

حسین جهانگیری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 013-33365507