دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

محمدی

علیرضا محمدی

مدیر کل
  • 013-33210671
جهانگیری

حسین جهانگیری

قائم مقام
  • 013-33210671
امیری

حمیدرضا امیری

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 013-33210671
رضادوست

حبیب اله رضادوست

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 013-33210671
بزرگی

مجید بزرگی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 013-33210671
لنگرودی

عباس لنگرودی

معاون فرهنگی
  • 013-33210671
هاشمی

سید محمد هاشمی

معاون اداری و مالی
  • 013-33210671